Internationale Beweging voor een Libido Ecologie (M.I.E.L.)
Preventie van de neurosen en de emotionele pest, onderwijs, opleiding en onderzoek

in bouwDe aandacht, deze bladzijde werden automatisch sinds het Frans vertaald. Zij bevat dus fouten geschikt om begripsfouten tot gevolg te hebben.
Wij zoeken naar een vrijwillige vertaler om het te verbeteren, zich contact opnemen.in bouw


LIBIDO Ecologie

Preventie van de neurosen en de emotionele pest, onderwijs, opleiding en onderzoek

"What's the point of a revolution without general,
general copulation, copulation, copulation?"*

Peter Weiss, in Marat-Sade.
* Niet een revolutie zonder seksuele revolutie

"Why don't we do it in the road ?"*
The Beatles, 1968
* Waarom doen niet ons niet [de liefde] in de straat?

Januari 2009: wij lançons een nieuwe rubriek: een geheel van praktische bestand om ons dagelijks gedrag te wijzigen teneinde naar de democratie vooruit te gaan.

mei 68 2008: De geest van mei 68, 40 verjaardag van de seksuele opstand van de jeugd; vandaag is fascistisch Europa in werking.
„Meer doe ik de liefde, meer heb ik lust om de revolutie te doen; meer doe ik de revolutie, meer heb ik lust om de liefde te doen.“ Slogan van mei 68.
Weet u dat de grote meerderheid van de personen levend in de geïndustrialiseerde1 vennootschappen ofwel neurotici zijn die ofwel van emotionele pest zijn getroffen?

Er bestaat twee soorten neurotici: degenen die weten dat zij het (en die zich verzorgen of overwegen om het te doen) zijn en de anderen…
Degenen die ziek van de „emotionele pest“ zijn zijn zich niet bewust erover en zij dragen niet dat men de mechanismen van hun kwade onder de aandacht brengt. Aan de tegenovergestelde richting van de neurotici, plannen zij in het leven sociaal van hen voortstuwden vernielend.
Het merendeel van de neurosen heeft voor oorsprong de seksuele repressie en de repressie van de uitdrukking van de ontroeringen, de gevoelens en de gevoelens. Hetzelfde geldt voor de emotionele pest.

„De seksuele bevrijding is slechts zichtbaar in de huidige vennootschap. (...) Het geslacht, veroorzaakt en voorkomen, georiënteerd en beheerd onder de talloze vormen van de materiële en culturele industrie, wordt geabsorbeerd, geïnstitutionaliseerd, bestuurd door de maatschappij - om beter het te hanteren.“
Theodor W. Adorno, „seksuele Taboes en recht, vandaag“, in kritische Modellen. Tussenkomst-antwoord, Payot, 1984, p. 79.

De vraag: hoe kan een ziek volk geboorte aan een gezond model van vennootschap geven?

Weet u dat onze algemene, geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand, voornamelijk door het verkeer van de energie in ons lichaam wordt geconditioneerd?

Deze energie, waarvan de benadering vertrouwd aan de extrême-orientales filosofieën en therapieën alsmede aan chamans is, is het de levens-, gemeenschappelijke energie aan de levende wereld. Het is eveneens de seksuele energie („libido“).
Echter de seksuele repressie heeft als gevolg om een blokkage te creëren die deze energie verhindert om te circuleren; deze blokkage kan soms tot kanker leiden.

, Deze voortzetting tussen het menselijke wezen en de rest van de wereld erkennen aanvaarden en voelen is het dat milieubeschermer zijn.

Weet u welk is het gemeenschappelijke punt de meer determinant tussen het gebruik (de indiening) en het fascisme (de emotionele pest)?

Het is hun gemeenschappelijke wortel: de seksuele repressie
Daarom is het fascisme geen „ongeval van de geschiedenis“, hij is integendeel niet te scheiden van het kapitalistische systeem.
De integrisme zijn wanneer niet te scheiden van de repressieve systemen inzake seksualiteit.
De repressie van de seksualiteit drukt de dominerende ideologie in de geestelijke en lichamelijke structuur van de beheerste personen. Zie „matérialisation van de ideologie en emotionele pest“.

„Het oude fascisme, zo huidig en hoe machtig ook hij in vele landen is, niet is het nieuwe huidige probleem. Men bereidt ons voor van ander fascisme. Een hele neo-fascisme vestigt zich per verslag waaraan het oude fascisme voor folklore doorgaat. In plaats van een beleid en een economie van oorlog te zijn, is neo-fascisme een wereldovereenstemming voor de veiligheid, voor het beleid van „niet minder een verschrikkelijke vrede“.“
Gilles Deleuze in Twee regelingen van fous, Ed. de minuit, Parijs, 2003.

De problemen door de wortel nemen is het radicaal zijn…

Een antwoord op deze problematiek geven, aan de scharnier van het individuele en het collectief, is dit aan waaraan zich de politieke psychoanalyse en de politieke sociale psychologie vastmaken.


En u wat doen kunt u om de neurosen te bestrijden?

Wij stellen u seksuele opvoeding les, eveneens een wetenschappelijke opleiding en onderzoeken voor, waar van nadenken en de directies voor de actie.

Alles wat u altijd op de libidinale milieubescherming hebt willen weten: het is in F.A.Q.


Een aanplakbiljet van M.I.E.L. :
"De repressie tot staan brengen seksueel is het tarir de bron van de energie van het gebruik en het fascisme."

De repressie tot staan brengen seksueel is het tarir de bron van de energie van het gebruik en het fascisme
miel_affiche1-fr.png (versie pdf)


Vereniging zonder winstoogmerk, van algemeen belang, gecreëerd op 24 juli 2003.
Onze vereniging heeft een band met geen enkele politieke partij noch met geen enkele religieuze beweging.

hoog van bladzijde
hoog van bladzijde

Internationale beweging voor een Ecologie Libidinale - www.ecologielibidinale.org - Bladzijde op 14 12.02.2012
copyleft copyleft: alle teksten van deze plaats (behalve tegengestelde vermelding) kunnen gekopiëerd worden onder voorbehoud de bron ervan aan te geven.
Bladzijde overeenkomstig de standaarden XHTML 1.0 en CSS 2.1
Deze plaats geeft zich juist met een navigator aan die de ex standaarden (eerbiedigt: Firefox).
Hij geeft zich beter met een omvang van venster van minstens 1024x768 aan.
De rubriek:
De vereniging

De bladzijdes van deze rubriek